Milieu

Milieu bewust

Euronorm 4

Het milieu is natuurlijk erg belangrijk.

MASH motoren worden uitgerust met motoren die aan euronorm 4 voldoen.

Het is mooi om op deze manier wat bij te dragen aan het milieu.


 

Werkplaats

Energievoorziening

Op onze showroom/werkplaats zijn een 40 tal zonnencellen gemonteerd.

Op deze manier levert Mashpoint een bijdrage aan het milieu,en werkt dus energie neutraal.